Archiwum Informacji


Informacja o zmianie IX Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego


2013-11-27

Informacja o podpisaniu umowy GUD z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ...


2012-09-03

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek:
• Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
• "Chemarbel" Sp. z o. o. zs. w Kielcach (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia "Chemarbel" Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.We wrześniu 2014 roku przypadła 60. rocznica powstania "Chemaru" - firmy, która wielu kielczanom jest dobrze znana, ponieważ albo sami byli pracownikami firmy, albo ktoś z rodziny lub znajomych pracował lub pracuje w Chemarze. Z okazji Jubileuszu przypominamy historię Chemaru oraz chcielibyśmy przybliżyć aktualną sytuację naszej Spółki...

 

Copyright © 2012-2016 CHEMAR S.A.