Informacje dla akcjonariuszy


2020-10-16

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Realizując obowiązek, o którym mowa na gruncie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798 ze zm., dalej jako UoZKSH) w zw. z treścią art. 16 ust. 2 zd. 1 UoZKSH, Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym po raz drugi wzywa Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (Kielce, ul. Olszewskiego 6, budynek dawnej „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o., Sekretariat Zarządu) w celu ich dematerializacji.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 3 UoZKSH złożenie ww. dokumentów nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Link do pełnej treści wezwania do druku w pliku pdf: dlaakcjon_20201016_2.wezw_Akcjonar_do_zlozenia_dokum_akcji_(N_2099_2020).pdf.2020-10-14

Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, realizując ustawowy obowiązek, zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

W wykonaniu zobowiązań wynikających z ww. umowy poniżej Spółka podaje link do Informacji o przetwarzaniu danych sobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”).

Link do pełnej treści informacji do druku w pliku pdf: PKO BP SA_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf.2020-09-29

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Realizując obowiązek, o którym mowa na gruncie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798 ze zm., dalej jako UoZKSH) w zw. z treścią art. 16 ust. 2 zd. 2 UoZKSH, Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (Kielce, ul. Olszewskiego 6, budynek dawnej „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o., Sekretariat Zarządu) w celu ich dematerializacji.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 3 UoZKSH złożenie ww. dokumentów nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Link do pełnej treści wezwania do druku w pliku pdf: dlaakcjon_20200929_1.wezw_Akcjonar_do_zlozenia_dokum_akcji_(N_1900_2020).pdf. 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.